Systém

Druhy provozu, verze nasazení a funkce

Druhy provozu

V-V-W, L-L-W, L-V-W

Varianty nasazení jednotlivých druhů provozů.

Verze systému

DEMO, MINI, OPTI a PRO

Systém iKeloc lze nasadit od nejjednodušších řešení prezentačních katalogů, B2C až po nejsložitější varianty B2B i ve všech jejich kombinacích.

Funkce systému

nejedná o „krabicový“ systém

funkčnost systému se neustále vyvíjí a doplňuje a pokud nenaleznete požadovanou funkci lze ji po domluvě doplnit.