Při nákupu většího množství zboží nabídněte zákazníkovi slevu nebo dárek.

Slevy lze nastavit samostatně pro:

  1. množství od
  2. každou měnu zvlášť

Formu slevy lze definovat několika způsoby:

  1. sleva v %
  2. nastavením pevné ceny
  3. jako dárek s možností zadání ceny (např. 5+1)
    1. formou stejného zboží
    2. formou jiného zboží