Systém

Druhy provozu, verze nasazení a funkce systému iKeloc
You are here:

Varianty nasazení jednotlivých druhů provozů.

Systém iKeloc lze nasadit od nejjednodušších řešení prezentačních katalogů, B2C až po nejsložitější varianty B2B i ve všech jejich kombinacích.

funkčnost systému se neustále vyvíjí a doplňuje a pokud nenaleznete požadovanou funkci lze ji po domluvě doplnit.