Internetový systém iKeloc je webová aplikace ON-LINE propojená s modulárním ekonomickým systém KelSQL. Aplikace se ovládá jednoduchým způsobem bez nutnosti znalostí práce s internetem. Výhodou tohoto řešení je především okamžitá změna provedená na datech na internetu a práce pouze v jedné databázi. Navíc se nejedná se o „krabicový“, ale o otevřený systém s možností přizpůsobení vašim specifickým potřebám. Systém je neustále vyvíjen a zdokonalován ve spolupráci s uživateli.